Disaster recovery

Služby pre dátovú bezpečnosť,  Business Continuity a Disaster Recovery

Firemné dáta sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Často až pri situáciách vedúcich k  ich strate alebo nedostupnosti si uvedomíme, ako veľmi ich potrebujeme a ako veľmi sú pre fungujúcu firmu dôležité a v podstate nenahraditeľné.

Služby ARTINIT Disaster Recovery prinášajú pre vás komplexné a viacúrovňové riešenie ochrany dát, ktoré vám umožnia rýchlu obnovu dát a aplikácií v prípade poškodenia alebo výpadku systémov a minimalizovanie  prestojov vašich zamestnancov z dôvodu nefunkčnosti IT systémov.

Služby ARTINIT DISASTER RECOVERY vám zabezpečia:

Bezpečné a automatizované zálohovanie firemných dát a IT aplikácií prostredníctvom moderných zálohovacích systémov. Navrhneme proces zálohovania, ktorý bude odzrkadľovať vaše potreby a požiadavky na rýchlosť obnovenia podľa dôležitosti jednotlivých aplikácií a dát. V rámci služby je poskytovaná súčinnosť pri navrhovaní a implementácii zálohovania nových aplikácií, optimalizácia procesu zálohovania počas prevádzky a nepretržitého monitorovania zálohovacieho procesu. Vďaka efektívne zvoleným nastaveniam sa proces zálohovania stáva technicky aj cenovo efektívnym.

Rýchlu a spoľahlivú obnovu dát a aplikácií, ktorá zabezpečí obnovu dát od najmenších súborov až po komplexné IT systémy. Obnovenie strateného súboru býva väčšinou jednoduché, nekomplikované a rýchle. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia dát, alebo zlyhaniu aplikácie, môže byť proces obnovy výrazne komplikovanejší a časovo náročnejší. Keďže v havarijných situáciách ide často o ´´každú minútu času´´ , môžete sa spoľahnúť na podporu teamu Artinit v situáciách, ktoré vyžadujú komplexné posúdenie situácie a kvalifikovaný návrh procesu obnovy vedúci k čo najrýchlejšiemu a čo najviac efektívnemu obnoveniu IT do pôvodného stavu.

Obnovu prevádzky v ARTINIT cloude, zabezpečujúca dostupnosť IT systémov aj v prípade, keď sa vaše lokálne datacentrum stane nefunkčným alebo nedostupným, alebo lokálna obnova aplikácie nie je z akéhokoľvek dôvodu možná. Na základe konkrétnej situácie je možné obnoviť úplnú prevádzku do cloudu v automatizovanom režime, samozrejme je možné aj obnova jednotlivých konkrétnych aplikácií. Súčasťou tejto služby je aj vypracovanie aj kontinuálny vývoj stratégie Havarijného plánu obnovy/Disaster Recovery Plan, ktorý procesne zabezpečuje popis situácie, cieľový stav, zodpovednosti a kompetencie pracovníkov a jednotlivé kroky, ktoré sa aktivujú počas Disaster Recovery situácie. Funkčnosť Disater Recovery riešenia je pohodlne možné testovať pomocou DR testov, tzn. Testovaním obnovy/presunu/spustenia aplikácií a dát v ARTINIT cloude.