Informačné systémy

Informačné systémy typu CRM, ERP, DMS a Intranet šité na mieru

Naša spoločnosť ponúka tvorbu informačného systému šitého na mieru podľa požiadaviek a procesov vo Vašej spoločnosti. V prípade zavádzania a návrhu nového informačného systému pomôžeme nastaviť procesne čisté a správne prostredie.

officeERP

Aplikácia pre riadenie firemných procesov a zdrojov v reálnom čase.

Hlavné funkcionality:
- Definícia pracovných workflow a pridelovanie úloh
- Schvaľovanie objednávok a faktúr
- Evidencia zmlúv a dokumentov
- Správa projektov
- Sledovanie nákladov a rozpočtov
- Vyspelý reportingový modul
- Moderné a prehladné grafy
- Rezervácie interných zdrojov

officeCRM

Aplikácia pre riadenie vzťahov s klientami

Hlavné funkcionality:
- Správa a evidencia klientov a kontaktov
- Akvizícia nových klientov, definícia workflow a úloh
- Emailová komunikácia s klientom s možnosťou napojenia na marketingový modul
- Štatistické vyhodnotenie aktivít klientov
- Vytváranie marketingových kampaní a klientskych zoznamov
- Dynamický reporting definovaný užívateľom

CCTP

Aplikácia pre obchodovanie s CP, forex a komoditami

Hlavné funkcionality:
- Obchodovanie na viacerých burzách
- Real-time grafy s predikciou vývoja trhu
- Správa jednotlivých klientskych portfólií
- stopl-loss a take-profit implementované v aplikácii
- Škálovateľný a vysoko parametrizovateľný modul algoritmov
- Reportingový modul s prehľadom výnosnosti za obdobia
- Administrátorský modul pre správu užívateľov a portfolií