Artinit Cloud

Profesionálne služby v oblasti cloud hostingu

Cloud je moderný trend, ktorý mení prístup k využivaniu IT prostriedkov. Cloudové riešenie pre vás prináša výhody s cieľom poskytnúť vašim dátam maximálnu  bezpečnosť, spoľahlivosť a dostupnosť . Vaše aplikácie a dáta sa stanú súčasťou prostredia, ktoré je náročné a nákladné zabezpečiť v prostrediach malých a stredných spoločností.

Využívanie  riešenia Artinit Cloudu pre vás znamená:

  • Prístup k vašim aplikáciám a dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Prostredníctvom vysoko-dostupného a stabilného prostredia Artinit Cloud-u budú vaše aplikácie zabezpečené voči výpadku. Pre vás to znamená záruku, že sa k vašim aplikáciám pripojíte kedykoľvek bez ohľadu na miesto, kde sa práve nachádzate.
  • Bezpečnosť Vašich dát – v rámci Artinit Cloud-u budú Vaše aplikácie a dáta zálohované a chránené, v prípade poškodenia alebo vymazania budú obnovené podľa vami stanovenných požiadavek RTO a RPO.
  • Riešenie na mieru – Flexibilná architektúra Artinit Cloud-u umožňuje prispôsobiť sa vašim potrebám, požiadavkám a možnostiam. Ak chcete minimalizovať potrebu investícií do HW a SW vybavenia a minimalizovať čas potrebný na administráciu a prevádzkovanie, je pre vás optimálny model s využitím Artinit Cloud-u.
  • Dynamickú škálovateľnosť prostredia  – Výkon, kapacitu a úroveň dostupnosti služieb si môžete pohodlne zvyšovať ale aj znižovať. Takéto prostredie bude pre vás zárukou, že svoje finančné prostriedky vynakladáte s maximálnou efektivitou a pohodlne zvládnete aj nárazové situácie
  • Rýchly a jednoduché ovládanie – Self-service provisioning: Ako koncový užívateľ si môžete jednoduchým spôsobom prispôsobovať výpočtové zdroje bez potreby hlbokých administrátorských zručností serverov, diskových polí a počítačových sietí.
  • Maximálnu optimalizáciu vašich nákladov na prevádzku IT: Pri Model Pay as Use platíte iba za aktuálne využívaný výkon serverov a využívanu dátovú kapacitu. Využívaním nášho cloudového riešenia viete pokryť nepredvídané udalosti a neočákavané požiadavky na krátkodobé zvýšenie nárokov na vaše IT.

Pre návrh optimálneho modelu služby Artinit Cloud je Vám k dispozícii skúsený team našich obchodných pracovníkov a  technických konzultantov.