ARTINIT PREMIUM SUPPORT

Rozšírená servisná podpora pre zariadenia DELL EMC

Postaráme sa o vaše IT systémy v akejkoľvek situácii

Našim cieľom je ponúknuť Vám podporu v kritických situáciách s nekompromisnou orientáciou na rýchle a úplné vyriešenie problému. Spoločnosť Artinit je certifikovaný servisný  partner spoločnosti DELL EMC. Disponuje všetkými potrebnými znalosťami a nástrojmi ako minimalizovať čas na úspešnú opravu. Odbremeníme vás od potreby vykonávania často zdĺhavého trobleshoting-u a s opravou súvisiacich updatov firmware a ovládačov.

Všetko je pripravené pre Vašu spokojnosť

 • Proaktívny 24×7 monitoring zariadení Dell
 • Helpdeskový systém
 • Riešenie supportného incidentu od identifikácie závady až po opravu na mieste
 • Certifikovaný technici s dlhoročnými skúsenosťami so zariadeniami Dell PowerEdge, Dell PowerVault, Dell EqualLogic, EMC VNXe a Unity
 • Riešenie servisného incidentu  prispôsobené technickým a časovým možnostiam zákazníka
 • Variabilná úroveň podpory v závislosti na dôležitosti systémov a zariadení
 • Veľmi rýchla odozva a začiatok riešenia problémovej situácie
 • Kvalifikované posúdenie chybovej situácie
 • Prítomnosť technika on-site vo fáze troubleshotingu
 • Výmena vadných komponentov, uvedenie systému do funkčného stavu

V nadväznosti na príčinu poruchy zabezpečíme

 • Logistiku náhradných dielov a následnú výmenu  priamo u vás
 • Analýzu rizík, ktoré súvisia s takýmito situáciami
 • Výpadky, dopady na užívateľov, časové odhady
 • Update firmware, ovládačov, BIOS všetkých potrebných komponentov podľa aktuálnych listov kompatibility voči inštalovaným OS.

Pomôžeme Vám aj v situáciách, ktoré nie sú pokryté bežným službami servisnej podpory výrobcu.

 • Meranie výkonových parametroch prostredia
 • Nepravidelné alebo náhodné chybové stavy
 • Analýza stavu výkonu serverov,  diskových polí a dátových sietí
 • Identifikácia ´bottleneck-ov´  v softvérovej oblasti (napr. nastavenia  operačného systému alebo v aplikácii, nastavenie sietí v rámci virtuálneho prostredia) alebo hardvérovej oblasti (napr. nastavenie sieťových kariet, nastavenie MPIO ovládačov)
 • Optimalizácia serverovej dátovej  prevádzky pre fyzické aj virtualizované prostredia
 • Nastavenie a optimalizácia nastavení Fibre Channel a iSCSI sietí pre komunikáciu s diskovým poľom
 • Analýza a zlepšenie výkonnostných charakteristík diskových polí SAS, iSCSI, FC a FcoE