Networking

Profesionálne služby v oblasti sieťovej infraštruktúry

Portfólio networkingových služieb:

  • Analýza aktuálneho stavu IT infraštruktúry u zákazníka
  • Analýza aktuálneho stavu IT infraštruktúry u zákazníka
  • Zhodnotenie bezpečnostných rizík a návrh opatrení
  • Kompletná implementácia a inštalácia infraštruktúry u zákazníka na základe odporúčaní
  • Design a implementácia sieťovej infraštruktúry a IT security riešení
  • Hardvérové a softvérové zabezpečenie
  • Návrh a implementácia cloudových riešení
  • Licenčné poradenstvo
  • Komplexný monitoring IT infraštruktúry
  • Správa a servisné zásahy v oblasti networkingu

V segmente IT security mame bohaté skúsenosti s penetračnými testami, detekciou potenciálnych škodlivých kódov vo forme malware, vírusov, alebo iných zásahov s pôvodom mimo infraštruktúry zákazníka. Bezpečnostnú stabilitu štandardne monitorujeme pomocou STRM (Juniper) alebo rôznymi technológiami na základe požiadaviek zákazníka.

Hardwerové zabezpečenie

Využívame partnerstvá s výrobcami hardvéru ako napríklad HP, Juniper Networks, Cisco, Sophos, PulseSecure, Huawei, Ruckus a F5, ktorých dodávku aj priamo zabezpečujeme.

Návrh a implementácia cloudových riešení

Zabezpečenie infraštruktúry v cloude, zálohovanie dát, Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS), webhosting, zabezpečenie mailových serverov v cloude.

Komplexný monitoring IT infraštruktúry

Monitoring dostupnosti zariadení a služieb, fyzických aj virtuálnych serverov a všetkých komponentov IT infraštruktúry u zákazníka. Monitoring je riadený centrálne. Na základe proaktívne detekovaných eventov v infraštruktúre zabezpečujeme servisné zásahy podľa vopred dohodnutých SLA časov v mnohých prípadoch skôr, než sa výpadok prejaví u zákazníka.

Správa sieťovej IT infraštruktúry a servisné zásahy

Spravujeme kritické sieťové zariadenia v priestoroch svojich zákazníkov (vrátane veľmi kritických komponentov  bežiacich v Bankovom a finančnom sektore) na celom území Slovenska, u ktorých garantujeme dodržanie dohodnutých SLA časov pre potenciálny výpadok služby.