Balíky servisnej podpory

Efektívna servisná podpora koncových zariadení DELL EMC

Preneste komunikáciu vo veciach servisnej podpory DELL EMC zariadení na nás. Vybavíme náhradné diely, odkomunikujeme servisné čísla, pomôžeme aj nad rámec bežnej záručnej reklamácie najmä ak sa jedná o servery, diskové polia a ďalšie kritické zariadenia pre dostupnosť vašich dát a aplikácií.

Servisná podpora zariadení Dell Clients – notebook, PC

Artinit Client Support

 • Rozšírená servisná podpora zariadení Dell Clients (notebook, PC)
 • Monitoring systémov 24×7
 • Zaradenie notebook/PC do supportného monitorovacieho systému
 • Automatizovaný proces opravy
 • Kontaktovanie zákazníka, otvorenie servisného prípadu, troubleshooting bez spoluúčasti zákazníka, objednanie a výmena HW komponentu na mieste , aplikovanie potrebných updatov firmware a patchov, uzavretie prípadu
 • Artinit Helpdesk – 8×5 resp. 24×7 prístup na helpdesk pomocou mail, phone, web
 • Rozšírenie základnej podpory užívateľov o riešenie problémov s operačnými systémami a aplikáciami (OS Microsoft Windows, Microsoft Office)
 • Maximálna úroveň podpory, pokračovanie práce pri nefunkčnom zariadení a  zabezpečenie obnovy užívateľských dát
 • Zálohovanie klientského zariadenia do Artinit Cloud-u resp. onsite u zákazníka
 • Zapožičanie náhradného notebooku/PC počas opravy formou Carry IN / Carry Out – v prípade využívanej služby zálohovania  bude zapožičané zariadenie obsahovať aj zákaznícky  image / dáta
 • V prípade poruchy, ktorá bude mať za následok vymazanie pôvodných zákazníckych dát, bude na danom zariadení vykonaná obnova dát zo zálohy a uvedenie systému do stavu pred opravou- Sprostredkovanie služby obnovy dát z nefunkčného HDD

Servisná podpora zariadení Dell EMC Servers, Networking, Storage

Artinit Enterprise Support DellEMC

 • Monitoring systémov 24×7
 • Monitorovanie parametrov systémov
 • Automatizovaný proces opravy  – kontaktovanie zákazníka, otvorenie servisného prípadu, diagnostika zariadenia online/onsite, objednanie a výmena HW komponentu na mieste , aplikovanie všetkých potrebných updatov firmware a patchov, uzavretie prípadu
 • Komplexná diagnostika závady – v prípade potreby posúdenie možného vplyvu nastavení OS, hypervizora, konfigurácie LAN/SAN
 • Dedikovaný Technical Service Manager
 • Prístup na Artinit Helpdesk – mail, phone, web

Rozšírené /  doplnkové služby

 • Health-check – pravidelná služba proaktívnej starostlivosti o systémy zahŕňajúca updaty FW a SW patchov v závislosti na aktuálne HCL
 • Monitoring systémov – rozšírenie základného HW
 • Systémová podpora  pre VMware vSPhere + vSAN, Microsoft Windows Server OS, Microsoft podnikové aplikácie (Exchange, SQL server)
 • Rozšírený support pre systémy diskových polí Dell a EMC – optimalizácie výkonu, konfigurácia vysokej dostupnosti, optimalizácia nastavení FC/iSCSI/FCoE Storage Area Network
 • Zálohovanie + Disaster Recovery – riešenie pre obnovu dát a produkčných systémov v prípade havarijnej onsite situácie, zálohovanie fyzických serverov / virtuálnych serverov do Artinit Cloud.Možnosť spustenia prevádzky v Artinit Cloude v prípade havarijnej situácie.
 • Asset management – služby pre inventarizovanie hardware zariadení, audit softvérových licencií, licenčné poradenstvo pre Microsoft, Microsoft SPLA,  VMware a Oracle.