Servisná podpora

SLA podpora, monitoring a starostlivosť o servery, diskové polia, virtualizované prostredia. Správa počítačov a IT zariadení na Vašom pracovisku.

Artinit premium support

Certifikovaný servisný partner DELL EMC. Disponujeme znalosťami a nástrojmi na monitoring, troubleshooting, update a upgrade firmware, výmenu náhradných dielov.

Artinit Cloud

Virtuálne servery na platforme Vmware, cloudové služby, podpora a poradenstvo. Cloud umiestnený v jednom z najlepších dátových centier na Slovensku.

Virtuálne riešenia

Nasadenie nových virtualizovaných systémov VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Poradenstvo, monitoring, správa existujúcich virtuálnych prostredí.

Disaster recovery

Komplexné riešenie ochrany dát, rýchla obnova dát a aplikácií v prípade poškodenia alebo výpadku systémov, minimalizovanie nefunkčnosti IT systémov.

Informačné systémy

Tvorbu a implementácia informačného systému šitého na mieru. Medzi naše silné stránky patrí tvorba informačných systémov typu ERP, CRM a Intranet.

Partneri