Aby ste mali vždy bezpečné spojenie

Zaistíme správne nastavenie siete pre rýchlejšiu komunikáciu a bezpečnejší prístup na internet.

Spoľahlivý a rýchly prístup k aplikáciám, dátam a k internetu je dnes štandardom, ktorý očakáva každý zamestnanec a užívateľ pracujúci s počítačom. Často sa ale stáva, že práve zle navrhnutá a nakonfigurovaná sieť je tým slabým miestom, aj keď si platíte ten „najsilnejší“ internet a máte tie najrýchlejšie diskové polia servery.

Ponúkame Vám naše služby, aby sme navrhli optimálne nové prostredie alebo spravili revíziu aktuálneho stavu a zlepšili tak fungovanie Vašej siete. Pri analýze sa vieme pozrieť aj na bezpečnostné nastavenia jednotlivých komponentov siete a eliminovať slabé miesta.

Sieťové služby, správa počítačových sietí, networking

Naše služby v oblasti správy siete

Monitoring siete

Vedieť, čo sa deje na sieti a na jednotlivých sieťových zariadeniach je základom analýzy sieťového prostredia. Zozbieraním dát, detailným logovaním, vieme vyhodnotiť slabé miesta. Neustálym monitoringom a nastavením limitných parametrov vieme posielať notifikácie pri nezvyčajnom chovaní na sieti alebo pri výpadkoch jednotlivých trás alebo zariadení.

Sieťová bezpečnosť

Základom sieťovej bezpečnosti sú firewally, ktorých nastavenie si v enterprise prostredí vyžaduje skúsenosti odborníkov. Pravidlá na týchto sieťových zariadeniach, spolu s ďalšími nastaveniami na switchoch, access pointoch a routroch určujú časť úrovne bezpečnosti vašej siete. Dbáme na správne nastavené pravidlá a vyhodnocujeme požadované prístupy užívateľov s dopadom na bezpečnosť siete.

Komplexná správa siete

Prenechajte komplexnú starostlivosť o Vašu sieť na nás. Či už pôjde o vypadnutý access point, nefunkčnú kabeláž, pravidlá na virtuálnych switchoch v prostredí Vmware alebo firewall pravidlá, môžete sa na nás spoľahnúť.